Първични и контролни прегледи

Извършваме консултации, първични и вторични прегледи за състояния в различни области на ветеринарната медицина. Приоритет за нас е отношението към пациента и се стараем посещението за него за бъде възможно най-комфортно, а за нашите клиенти държим разговорите за състоянието на любимеца да са подробни, открити и достъпни.

Поставяне на ваксини
 
Ваксините предпазват нашите пациенти от редица инфекциозни заболявания, част от които са и зоонози (опасни и за хората). Ветеринарният лекар, който ще работи с Вас ще прегледа любимеца Ви и ако всичко е наред ще избере и постави подходящата ваксина.

Редовни обезпаразитявания

Профилактични прегледи и изследвания

Поставянето на микрочип е задължително за почти всички наши пациенти. Това е бърза и не травмираща за пациента процедура, която му осигурява уникален номер (подобен на ЕГН при хората), който се отбелязва в паспорт и се регистрира в единна система .
Микрочипът е задължителен при пътуване извън страната и се проверява при пресичане на граница. Той удостоверява, че отбелязаните в паспорта ваксини са обвързани със съответния любимец; при загубен/намерен пациент е единствения начин еднозначно да се установи кой е стопанина.
 
Паспорт за домашния любимец
 
Паспортът е важен документ за Вашия домашен любимец. 
 
Той се издава от упълномощения ветеринарен  лекар, който удостоверява това с пълните си данни, подпис и печат.

Разполагаме със собствена лаборатория, където можем да извършваме:

  • Ехография
  • хематологични изследвания – пълна кръвна картина, биохимичен анализ,
  • хормонални изследвания 
  • специфични изследвания – панкреатична липаза, ранни диагностични маркери за възпалителни процеси и др.
  • паразитологични изследвания
  • антителни и антигенни тестове
  • изследване на урина

Работим и с различни референтни лаборатории в страната и чужбина

Кожните заболявания са едни от най-честите при нашите любимци и изисват свовременна диагностика и лечение.
В областта на дерматологията извършваме : Mикроскопски и цитологични изследвания; Тестове за дерматофити; Биопсия за патохистологично изследване
Серумен тест за алергични заболявания 

В клиниката извършваме редица стоматологични услуги  – най- честият проблем е зъбният камък като  почистването се извършва по аналогичен начин както при нас хората (с ултразвуков скалер), но под анестезия. Често при по-тежките случаи се налага екстракция (изваждане) на един или повече зъби, а след това се предписват специфични медикаменти, лекуват се хронични възпалителни процеси – пулпит, гингивит, стоматит, абсцеси и т.н . Можем да Ви консултираме как да се грижите най-правилно за оралното здраве на Вашият домашен любимец.

1. Силно кръвотечение – Тежка загуба на кръв от голям кръвоносен съд. Освен първата помощ (притискане на мястото на кървене или превързване над него с еластичен турникет), която може да окажете, потърсете най-близкия ветеринарен лекар
3. Анафилаксия (свръхчувствителност от алергичен произход
4. Трудно дишане и задух (диспнея) – такива, които не отминават в рамките на няколко минути. Особено опасно е ако езикът на любимеца ви има син оттенък (цианоза)
5. Травматични състояния от различен произход – в градска среда това са най-често паднали от високо котки, огнестрелни рани, блъснати от автомобил кучета и т.н
2. Превъртане и разширение на стомаха (Gastro dilatation volvulus) – състояние, характерно за едрите породи кучета.
6.Невъзможност на вашия любимец да уринира .След 24 часа започва да се развива уремия, която е животозастрашаваща!
7. Тежки неврологични признаци 
8. Отравяния – ако се съмнявате, че любимецът ви е погълнал отрова (в някои случаи големи количества лекарства). Най- ефективна е терапията до 1-2 часа след поглъщането.
9. Проблеми с раждането – животното се опитва да роди, но не може. Напъни по дълги от 30 мин , при които няма излизане на плод, липса на напъни повече от два часа след раждане на плод, ненормални вагинални изтечения – гнойни, кървави, лошо миришещи, лошо общо състояние на майката (слабост или силно треперене) са индикации за търсене на лекарска помощ
10. Топлинен и слънчев удар – често е резултат от оставяне на домашния любимец в кола при затворени прозорци. В топло време за няколко минути температурата достига 60 градуса!

  • Мекотъканна хирургия
  • Онкологична хирургия
  • Спешна хирургия

Операционната ни е оборудвана с апарат за инхалационна анестезия ,монитор за следене на жизнените показатели на пациентите. Работим с най-съвременните и безопасни анестетици. Всеки пациент преди хирургична интервенция получава преглед с консултация, кръвни изследвания, при някои пациенти назначаваме и допълнителни изследвания след което се изготвя индивидуален анестезиологичен план.

В следоперативният период пациента остава в стационара за мониторинг,специализирани грижи и обезболяване.

В определени случаи се налага пациентът да остане в клиниката за болнично лечение, за мониторинг или след тежка интервенция. Разполагаме с удобни клетки и просторни клетки и съвременна апаратура (инфузионни помпи, инфузомати, пациентни монитори, кислородна клетка), осигуряващи максимално прецизиране на флуидната и медикаментозна терапия и следене на състоянието на пациента.