Профилактика

Профилактиката е комплекс от мерки за предотвратяване възникването, развитието и разпространението за заболяванията по животните.

Лаборатория

Имаме възможност за изследване на урина, кръвни разстилки, копропроби. Разполагаме с тестове за бърза диагностика на повечето инфекциозни заболявания.

Вътрешни болести

Вътрешните болести обединяват в себе си голяма група от патологии от инфекциозен и/или неинфекциозен характер.

Спешна медицина

Спешната ветеринарна медицина се занимава обикновено с критично болни пациенти, които се нуждаят от интензивни грижи.

Това е заглавието

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Първични и контролни прегледи

Извършваме консултации, първични и вторични прегледи за състояния в различни области на ветеринарната медицина. Приоритет за нас е отношението към пациента и се стараем посещението за него за бъде възможно най-комфортно, а за нашите клиенти държим разговорите за състоянието на любимеца да са подробни, открити и достъпни.

Поставяне на ваксини
 
Ваксините предпазват нашите пациенти от редица инфекциозни заболявания, част от които са и зоонози (опасни и за хората). Ветеринарният лекар, който ще работи с Вас ще прегледа любимеца Ви и ако всичко е наред ще избере и постави подходящата ваксина.

Редовни обезпаразитявания

Профилактични прегледи и изследвания

Поставянето на микрочип е задължително за почти всички наши пациенти. Това е бърза и не травмираща за пациента процедура, която му осигурява уникален номер (подобен на ЕГН при хората), който се отбелязва в паспорт и се регистрира в единна система .
Микрочипът е задължителен при пътуване извън страната и се проверява при пресичане на граница. Той удостоверява, че отбелязаните в паспорта ваксини са обвързани със съответния любимец; при загубен/намерен пациент е единствения начин еднозначно да се установи кой е стопанина.
 
Паспорт за домашния любимец
 
Паспортът е важен документ за Вашия домашен любимец. 
 
Той се издава от упълномощения ветеринарен  лекар, който удостоверява това с пълните си данни, подпис и печат.

Разполагаме със собствена лаборатория, където можем да извършваме:

 • Ехография
 • хематологични изследвания – пълна кръвна картина, биохимичен анализ,
 • хормонални изследвания 
 • специфични изследвания – панкреатична липаза,  ранни диагностични маркери за възпалителни процеси и др.
 • паразитологични изследвания
 • антителни и антигенни тестове
 •  изследване на урина
  Работим и с различни референтни лаборатории в страната и чужбина

Кожните заболявания са едни от най-честите при нашите любимци и изисват свовременна диагностика и лечение.
В областта на дерматологията извършваме : Mикроскопски и цитологични изследвания; Тестове за дерматофити; Биопсия за патохистологично изследване
Серумен тест за алергични заболявания 

В клиниката извършваме редица стоматологични услуги  – най- честият проблем е зъбният камък като  почистването се извършва по аналогичен начин както при нас хората (с ултразвуков скалер), но под анестезия. Често при по-тежките случаи се налага екстракция (изваждане) на един или повече зъби, а след това се предписват специфични медикаменти, лекуват се хронични възпалителни процеси – пулпит, гингивит, стоматит, абсцеси и т.н . Можем да Ви консултираме как да се грижите най-правилно за оралното здраве на Вашият домашен любимец.

1. Силно кръвотечение – Тежка загуба на кръв от голям кръвоносен съд. Освен първата помощ (притискане на мястото на кървене или превързване над него с еластичен турникет), която може да окажете, потърсете най-близкия ветеринарен лекар
3. Анафилаксия (свръхчувствителност от алергичен произход
4. Трудно дишане и задух (диспнея) – такива, които не отминават в рамките на няколко минути. Особено опасно е ако езикът на любимеца ви има син оттенък (цианоза)
5. Травматични състояния от различен произход – в градска среда това са най-често паднали от високо котки, огнестрелни рани, блъснати от автомобил кучета и т.н
2. Превъртане и разширение на стомаха (Gastro dilatation volvulus) – състояние, характерно за едрите породи кучета.
6.Невъзможност на вашия любимец да уринира .След 24 часа започва да се развива уремия, която е животозастрашаваща!
7. Тежки неврологични признаци 
8. Отравяния – ако се съмнявате, че любимецът ви е погълнал отрова (в някои случаи големи количества лекарства). Най- ефективна е терапията до 1-2 часа след поглъщането.
9. Проблеми с раждането – животното се опитва да роди, но не може. Напъни по дълги от 30 мин , при които няма излизане на плод, липса на напъни повече от два часа след раждане на плод, ненормални вагинални изтечения – гнойни, кървави, лошо миришещи, лошо общо състояние на майката (слабост или силно треперене) са индикации за търсене на лекарска помощ
10. Топлинен и слънчев удар – често е резултат от оставяне на домашния любимец в кола при затворени прозорци. В топло време за няколко минути температурата достига 60 градуса!

 • Мекотъканна хирургия
 • Онкологична хирургия
 • Спешна хирургия

Операционната ни е оборудвана с апарат за инхалационна анестезия ,монитор за следене на жизнените показатели на пациентите. Работим с най-съвременните и безопасни анестетици. Всеки пациент преди хирургична интервенция получава преглед с консултация, кръвни изследвания, при някои пациенти назначаваме и допълнителни изследвания след което се изготвя индивидуален анестезиологичен план.

В следоперативният период пациента остава в стационара за мониторинг,специализирани грижи и обезболяване.

В определени случаи се налага пациентът да остане в клиниката за болнично лечение, за мониторинг или след тежка интервенция. Разполагаме с удобни клетки и просторни клетки и съвременна апаратура (инфузионни помпи, инфузомати, пациентни монитори, кислородна клетка.), осигуряващи максимално прецизиране на флуидната и медикаментозна терапия и следене на състоянието на пациента